Partnering for Skills Acquisition - Purple drawing of working people seen from above

Onze

AANPAK

Een andere kijk op competentieverwerving, op de manier van CrossKnowledge.

Leren is een proces dat voor iedereen betekenisvol zou moeten zijn. Daarom is het ons streven om high impact leeroplossingen te bieden die de verwerving van (soft) skills stimuleren.

Upskill your workforce on soft skills with impactful learning solutions

Onze klanten naar een hoger niveau tillen

Wij begeleiden vanuit partnership, aen begeleiden elke stap.

Uw leeromgeving kent specifieke en unieke uitdagingen en dat begrijpen wij.

Ons client succes team zal u helpen een actieplan op te stellen dat focust op het ontwikkelen van die vaardigheden die uw werknemers het meeste nodig hebben. L&D, managers en cursisten zelf zullen allemaal met elkaar in verbinding staan binnen een leerecosysteem dat we samen met u creëren.

Samen zullen we de juiste KPI’s vaststellen en in doelen omzetten om vervolgens het behalen ervan te vieren.

Faciliteren van competentieverwerving

Wij maken gebruik van onze 20 jaar ervaring op het gebied van digitaal leren om onze oplossingen te ontwerpen, te ontwikkelen en te verfijnen.

Het belangrijkste is dat we hebben geleerd dat de input van externe experts en eindgebruikers tijdens het proces van creëren van onschatbare waarde is – en we blijven met hen overleggen totdat we zeker weten dat het goed is.

Zodra we er zeker van zijn dat de oplossing klaar is voor lancering, kunnen we onze belofte waarmaken: het leveren van high impact learning aan uw werknemers..

Theorie & Onderzoek

Externe experts

Wij raadplegen experts op verschillende domeinen (onderwijswetenschap, hersenwetenschap, psychologie, soft skills) om hun nieuwste bevindingen in onze oplossingen te kunnen incorporeren.

arrow right

Uitwisselen van ideeën

arrow left

Ontwikkeling van oplossingen

CrossKnowledge In-House Design

Bij het ontwerpen van onze oplossingen richten onze leerexperts zich op het verwerven van skills die impact hebben. Ze maken daarbij gebruik van bewezen didactische technieken en next generation technologische capaciteiten.

arrow right

100% goed

arrow left

Bevestiging van de eindgebruiker

Cursisten, Managers, L&D

Voorafgaand aan een lancering testen we onze oplossingen eerst in de praktijk van de echte wereld. Cursisten, managers en L&D geven waardevolle feedback om te bevestigen dat we op het juiste spoor zitten.

Waarom soft skills? Soft skills zijn de skills waar vandaag én in de toekomst het meeste vraag naar is. Zij dragen het meest bij aan een gezonde en productieve werkomgeving. Ze ondersteunen uw werknemers door een betere teamsamenwerking en toegenomen prestaties. Soft skills, in combinatie met hard skills, dragen eraan bij dat uw teams en organisatie de gewenste doelen bereiken.

Desired outcomes

Zeker van het gewenste resultaat

We meten ons succes op drie niveaus:

Gebruik, want we willen zeker weten dat er binnen uw organisatie positief gereageerd wordt op onze oplossing. Tevredenheid, want dat laat zien dat uw cursisten actief en betrokken zijn. En Impact, om te bevestigen dat het leerproces ervoor zorgt dat uw werknemers zich meer zelfverzekerd, ondersteund en capabel voelen.

Er wordt veel data geanalyseerd om bij te dragen aan deze drie niveaus. Deze worden allemaal gepresenteerd in een krachtig en aanpasbaa dashboard.