https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13051419/header.jpg

Hoe Fit is de Learning Strategy van uw Organisatie?

We delen met u een samenvatting van de volledige vragenlijst die is voortgekomen uit 16 jaar onderzoek naar leren en ontwikkelen. Hiermee krijgt u een eerste inzicht in de sterkte van de learning strategy van uw organisatie de mogelijkheid om een positieve invloed te hebben op de business results. Als u de quiz heeft ingevuld, ontdekt u uw profiel en ontvangt u meer informatie over hoe u snel aanpassingen kunt doorvoeren en de resultaten kunt verbeteren.

Start de quiz
https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13052231/q1.png
NO. 1

Heeft u de buy-in van de belangrijkste stakeholders in uw organisatie waardoor echte betrokkenheid rond een learning strategy wordt gecreëerd?

Ja
Zij vonden dat de learning strategy in lijn was met de business stakes van de organisatie.
Enigszins
Ze waren bekend met sommige aspecten van de learning stratgey en gaven deels feedback.
Nee
Het was erg moeilijk om de business stakeholders erbij te betrekken - zij hebben de learning strategy niet gezien of goedgekeurd.
Volgende vraag
https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13052232/q2.png
NO. 2

Is uw L&D budget gestructureerd en opgestelde onder toezicht van een corporate learning bestuursorgaan?

Enigszins
Er zijn stakeholders aangewezen die beslissen over het budget maar de rollen zijn niet altijd duidelijk gedefinieerd.
Ja
Wij laten ons adviseren door een actief bestuursorgaan dat onze overall learning strategy valideert.
Nee
Er is geen gefundeerd financieringsmodel en geen verantwoordelijk bestuursorgaan - het budget en de uitgaven worden lokaal beheerd.
Volgende vraag
https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13052232/q3.png
NO. 3

Is uw corporate learning systeem makkelijk toegankelijk en in staat tot het maken van goede rapportages?

Nee
Niet iedereen heeft toegang tot het leerplatform en er is weinig tot geen mogelijkheid om gegevens te verzamelen en rapporten maken.
Enigszins
Niet alle learners hebben toegang tot het leerplatform. Rapportages zijn mogelijk maar niet volledig.
Ja
Alle medewerkers kunnen op ons leerplatform en weten hoe ze dat moeten doen, en wij kunnen gemakkelijk het gebruik inzien en bijhouden.
Volgende vraag
https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13052234/q4.png
NO. 4

Biedt u vraaggestuurde training met duidelijk omschreven doelgroepen, allemaal binnen een klimaat van continuous learning?

Enigszins
Learners hebben de mogelijkheid om hun opleidingsbehoeften aan te geven, maar er is een mix tussen push & pull learning.
Nee
Training wordt voornamelijk opgelegd aan de learners op basis van de behoeften van de organisatie met een zeer beperkte mogelijkheid voor op maat gemaakte leren.
Ja
Learners kunnen hun leerervaring zelf aanpassen aan hun behoeften en in hun eigen tempo leren.
Volgende vraag
https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13052235/q5.png
NO. 5

Heeft u een duidelijke vendor-strategie waarbij gebruik gemaakt wordt van case studies en kwaliteitsmetrics in het evaluatieproces?

Ja
We zijn voortdurend in contact met onze huidige learning provider(s) en baseren al onze vendor-gerelateerde beslissingen (verlengingen, nieuwe leverancierselectie etc.) op business cases.
Nee
We evalueren bestaande contracten met onze learning leveranciers alleen op een ad hoc basis bij gebrek aan goede metrics
Enigszins
Wij monitoren de tevredenheid over bestaande aanbieders en vernieuwen geen contracten met bestaande leveranciers als we met structurele problemen worden geconfronteerd.
Volgende vraag
https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13052235/q6.png
NO. 6

Analyseert u alle learning & development initiatieven op basis van betrouwbare metrics en hoe ze impact hebben op de business?

Nee
We zijn niet in staat om de toegevoegde waarde van L&D initiatieven te evalueren en aan te tonen.
Ja
We evalueren het success van learning initiatieven door de impact op de business stakes te meten. We maken goede rapportages en informeren de key stakeholders over de bijdrage van L&D aan de business goals.
Enigszins
We meten de basale L&D metrics (gebruikerstevredeneheid, het aantal programma's, trainingsuren) maar we hebben moeite om de L&D initiatieven aan de buisness stakes te linken.
Volgende vraag
https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13052236/q7.png
NO. 7

Hoeveel werknemers heeft uw organisatie?

Volgende vraag
https://dly4mho8u118u.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/07/13052237/q8.png
NO. 8

Binnen welke sector bent u werkzaam?