Make the entire workplace open to innovation

Innovatie versnellen

Maak uw hele bedrijf vertrouwd met innovatie

CrossKnowledge wil u helpen om een innovatiecultuur te ontwikkelen zodat u blijft meedraaien aan de top. Daarom ontwikkelen we nieuwe leerstrategieën en nieuwe methoden om alle medewerkers vertrouwd te maken met innovatie.

Nog nooit in de geschiedenis van de industrialisatie zijn producten zo snel op de markt gekomen als tegenwoordig. Tussen 2011 en 2013 zijn er in West-Europa 12.000 innovaties gelanceerd in vier markten en 17 productcategorieën. In India waren er in 2014 meer dan 10.500 nieuwe lanceringen in de FMCG-sector (bron: Nielsen). En innovatie is niet alleen iets voor R&D-laboratoria; dit speelt zich ook af in processen, marketing en organisatie.

Bedrijven kunnen zich voor belangrijke ideeën niet meer beperken tot wat zich binnen hun eigen grenzen afspeelt. Door de digitale revolutie worden bedrijven binnenste buiten gekeerd en voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen blootgesteld. Daarom moeten er andere wegen voor innovatie worden gevonden. Meer flexibiliteit en een sneller reactievermogen zijn tegenwoordig cruciaal. Het gaat niet alleen om verbetering, maar ook om een verlegging van de focus.

Take your transformation
to the next level

CONNECT WITH US
close