Foster collaboration and networks

Samenwerking en netwerken

Samenwerking binnen de organisatie stimuleren

CrossKnowledge helpt uw medewerkers om maximaal ‘digitaal geletterd’ te worden, zodat samenwerking en kennisnetwerken maximaal worden benut.

De digitale revolutie heeft onze manier van werken en onze communicatie drastisch veranderd. Sommige onderzoekers stellen dat samenwerking binnen community’s langzaam uitsterft door alle nieuwe technologie en dat we in virtuele teams geen nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen.

De discussie richt zich veelal op de verschillende media – computers, telefoons, blogs, tweets – maar die zijn niet het belangrijkst. Voor een succesvolle digitale samenwerking in onze verbonden maatschappij zijn specifieke vaardigheden nodig.

Take your transformation
to the next level

CONNECT WITH US
close