Better talent is worth the fight

Talent aantrekken en behouden

Talent is het waard om voor te strijden

CrossKnowledge wil uw medewerkers de beste middelen geven om zich te ontwikkelen. Daarom ontwerpen wij geavanceerde leerstrategieën die motivatie en betrokkenheid stimuleren.

Elke CEO zal u vertellen dat het aantrekken en koesteren van talent een van zijn topprioriteiten is, en een belangrijke manier om de concurrentie voor te blijven (bron: onderzoek uit 2014 door The Economist Intelligence Unit, The C-Suite Imperative). Talent aantrekken en behouden is essentieel, maar vormt een grote uitdaging, vooral wanneer de banenmarkt in uw sector meer mogelijkheden biedt of wanneer u naar bijzonder specifieke vaardigheden op zoek bent. In 2014 werd er gemiddeld bijna 7% meer besteed aan het behouden van talent. Vooral business (12%) en technologie (13%) scoorden hoog (bron: Bersin, 2014).

L&D-afdelingen willen medewerkers ervan overtuigen dat ontwikkeling een belangrijke rol speelt in hun carrièrepad. Wanneer medewerkers een nieuwe functie of rol kunnen krijgen, of op een andere locatie kunnen gaan werken, zonder het bedrijf te hoeven verlaten, draagt dat bij aan  een grotere loyaliteit. Zo blijven de beste mensen langer binnen en profiteert het hele bedrijf mee.