CrossKnowledge Self-Assessments
Maak performance aantoonbaar en meetbaar

Evalueer de verworven kennis met CrossKnowledge Self Assessments. In een ontwikkelingsprogramma worden vaardigheden aangeleerd. Maar het is ook belangrijk dat dit op een meetbare manier gebeurt. CrossKnowledge Self Assessments zijn een krachtige oplossing om vaardigheden op het gebied van management en persoonlijke efficiëntie te evalueren. Ook kan hiermee het succes van de training worden gemeten.

Meer motivatie en betrokkenheid

Een ontwikkelingsprogramma met CrossKnowledge Sessions bevat zelfbeoordelingen, waarmee het niveau van een learner voor elk thema kan worden geëvalueerd, wat betreft zowel kennis als praktische vaardigheden. De zelfbeoordelingen worden uitgewerkt met behulp van de kennis en expertise van onze Faculty. Ze meten de theoretische kennis van een learner en ook zijn of haar vermogen om die kennis in praktijk te brengen.

Meet de impact van training op de business

Met de zelfbeoordelingen van CrossKnowledge krijgt uw HR- of trainingsmanager een duidelijk beeld van de voortgang van learners in de loop van het ontwikkelingsprogramma. Ook kunnen ze de ROI (het rendement) van het ontwikkelingsprogramma meten. CrossKnowledge Self Assessments betreffen zowel kennis (kent de learner het begrip, het concept of de methode?) als praktische vaardigheden (oftewel het meten van de praktische know-how omgezet naar zichtbaar gedrag).