CrossKnowledge Videocasts
Inspire and engage

Leiderschap is niet meer alleen voor een kleine elite van senior managers, maar voor een veel gevarieerdere groep in de organisatie.
Onze Leaders-collectie laat de diversiteit van 21e-eeuws leiderschap zien. U vindt er persoonlijke verhalen van managers en anderen die op diverse niveaus en op diverse gebieden het verschil hebben weten te maken. Deze mensen hebben hun leiderschapsverantwoordelijkheid getoond, risico’s genomen of visionaire kwaliteiten aan de dag gelegd. Maar allemaal willen ze delen wat ze hebben geleerd van de uitdagingen die ze hebben overwonnen.

Opleiding, niet informatie

In een tijd waarin informatie met één klik te krijgen is, denkt men vaak ten onrechte dat iets leren hetzelfde is als informatie krijgen. En juist echt iets leren is de specialiteit van CrossKnowledge. Interviews met journalisten of verhalen van deskundigen zijn gemakkelijk op het internet te vinden. Maar onze videocasts zijn meer dan dat. Ze zijn zorgvuldig samengesteld, met één doel voor ogen: learners inspireren en de middelen geven om de inzichten van onze prestigieuze Faculty in daden om te zetten.

 

CrossKnowledge Videocasts zijn gebaseerd op een beproefd format: ze zijn heel kort (maximaal 3 minuten), de didactiek is gebaseerd op verhalen vertellen en ze eindigen met een les en vragen die de nieuw verworven kennis voor de learner in de context van zijn of haar persoonlijke werkomgeving plaatsen.

De videocasts zijn geïntegreerd in trainingsprogramma’s en inspireren de kijkers om hun attitude te veranderen. De onderwerpen zijn zeer divers: van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling tot meer strategische onderwerpen zoals fusies en acquisities, en verandering van organisatiecultuur.