Welzijn en betrokkenheid

De meeste topmanagers zijn het erover eens dat nieuwe bronnen van stress in de 21-eeuwse werkomgeving slecht kunnen zijn voor waardecreatie op de lange termijn. Communicatie is gemakkelijker dan ooit. De keerzijde is dat mensen vaker worden onderbroken en soms te veel informatie binnen krijgen. Dit kan leiden tot een hoger verzuimcijfer, slechtere prestaties en een verlies aan motivatie. Welzijn is niet alleen een HR-kwestie: het heeft ook invloed op de bedrijfsresultaten. CrossKnowledge biedt uw medewerkers nieuwe technieken en vaardigheden om beter met hun tijd om te gaan, stress te verminderen en een prettige omgeving te creëren waarin ze vanzelf beter gaan presteren.

hommeVoel je beter op je werk!

Hoe vinden uw medewerkers de juiste balans tussen werk en privé? Hoe kunnen ze leren om met stress om te gaan? Als werknemers zich prettig voelen bij het werk, werken ze beter samen met collega’s. De oplossingen van CrossKnowledge maken dit mogelijk. Werknemers leren hoe ze zich prettiger kunnen voelen bij het werk, en uw organisatie kan hun potentieel optimaal benutten. Ook de millennials worden hierbij niet vergeten. Hierbij komen onderwerpen als positieve psychologie, empathie, inrichting van de werkplek en emotionele intelligentie aan de orde. Voor ons gaat het erom uw organisatie de middelen te geven om uw werknemers tevredener en beter gemotiveerd te krijgen.


mac2Slimmer werken

In het digitale tijdperk zijn mensen hun tijd anders gaan indelen. Daarvoor zijn nieuwe time management en organisatievaardigheden nodig. En iedereen in de organisatie moet met de veranderingen kunnen meegaan.

Dit begint met een ontwikkelingsprogramma dat is afgestemd op de specifieke kenmerken van uw organisatie. CrossKnowledge kan ook helpen met de herinrichting van uw werkomgeving, en biedt methodes om uw werknemers gemotiveerd en betrokken te houden.

 

In deze categorie zijn de volgende onderwerpen te vinden:


Work-Life Balance – Assertiveness and Self-confidence – Time Management – Emotional Intelligence – Problem Solving – Conflict Management – Change Management – Diversity… en vele andere titels!